• Vragen? Bel ons: 070 -7370 535

Onder Persoonlijke Verzorging vallen onder andere hulp de hulp bij het gebruik van (medische) hulpmiddelen, medicijngebruik, wassen, toiletgang, aan- en uitkleden, mond- en gebitsverzorging en maaltijden. 

Lees Meer

Onder Verpleging vallen onder andere het toedienen van medicijnen, het werken met sondes en/of katheters en het uitvoeren van voorbehouden handelingen (in opdracht van een arts).

Lees Meer

Individuele Begeleiding omvat de begeleiding bij onder andere het indelen van de dag, het ondernemen van activiteiten, contact leggen en onderhouden met anderen en omgaan met gedragsproblemen. 

Lees Meer

Onder huishoudelijke taken vallen onder andere het schoonmaken en houden van uw woning, het doen van de afwas en het gebruik van de wasmachine.

Lees Meer

24-Uurs zorg houdt in dat er 24 uur per dage zorgverleners bij u aanwezig zijn, zodat u op elk moment van de dag toezicht heeft op uw veiligheid en gezondheid en zodoende op elke moment de benodigde zorg kunt ontvangen. 

Lees Meer

Bij Thuiszorg Diamond B.V. hebben wij een gespecialiseerde verpleegkundige met een psychiatrische achtergrond die u kunt helpen en ondersteunen in geval van psychische problemen. 

Lees Meer

Veelgestelde Vragen

Wat is thuiszorg?
Hoe is thuiszorg in Nederland geregeld?
Wie betaalt mijn zorg eigenlijk?

Informatie

Thuiszorg Diamond B.V.

 

Thuiszorg Diamond B.V. is een zorgaanbieder in Zuid-Holland met een fris en enthousiast team van jonge professionals met zeer diverse achtergronden. Wij hebben gediplomeerde verpleegkundigen, verzorgenden, begeleiders en huishoudelijk medewerkers in dienst. 

Bij Thuiszorg Diamond B.V. staat de cliënt centraal, waarbij wij ons zorgaanbod aansluiten op uw persoonlijke wensen en zorgbehoefte. Ons personeel behandelt u met respect in uw eigen, vertrouwde omgeving. Wij leveren zorg op maat en houden ons aan uw eigen wensen. Zo kijken wij samen met u naar uw specifieke zorgbehoefte en hoe wij hier invulling aan kunnen geven. 

Thuiszorg Diamond B.V. Waar zorg nog écht telt. 

Contact

Telefoonnummer: 070 -7370 535

Email: info@thuiszorgdiamond.nl

Website: www.ThuiszorgDiamond.nl

Adres: Binckhorstlaan 287, 2516 BC te Den Haag